Zertifikate

Certyfikat IQNet

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie wykonywania napraw okresowych, bieżących i przeglądów okresowych pojazdów szynowych spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie.


Certyfikat IQNet

Certyfikat IQNet Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących zrzeszającej 38 organizacji z 35 krajów świata.


Uprawnienia TDT

Uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego do naprawy zbiorników cystern kolejowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów niebezpiecznych.


Certyfikat ECM

Certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu utrzymania podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie na terenie Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE i rozporządzeniem (UE) nr 445/2011.